Posts By :

    Annika Wiel Hvannberg

    KBV flyttar fram positionerna

    1024 768 Annika Wiel Hvannberg

    Tredjepartskontrollanten Kontrollerad Bilverkstad förnyar sin hemsida samt satsar på informationsfilm för konsument respektive verkstäder. – Vi ligger i startgroparna för kvalitetsstandarden Godkänd Bilverkstad, bland annat därför ser vi över vår kommunikation, säger Thomas Engström, vd för KBV. Thomas Engström berättar att det händer mycket kring KBV. Externa stickprovskontroller och regelbundna, kvalitetssäkrande, revisioner är viktiga delar…

    read more