Hemsida – Inside

  Välkommen till Kontrollerad Bilverkstad!

  Kontrollerad Bilverkstad (KBV) är bilbranschens ursprungliga kontrollföretag med fokus på verkstadskvalitet och kundnöjdhet!
  Vi bildades 1995 och har sedan dess aktivt bidragit till att öka kvalitetsnivån på svenska bilverkstäder samt stärka tryggheten för konsumenten!

  Idag ägs KBV av Motorbranschens Riksförbund (MRF) och drivs som en märkesoberoende aktör.

  Besiktningsföretagen Svensk Bilprovning samt Besikta Bilprovning svarar för kontrollerna. KBV följer centralt upp kvalitetsutvecklingen på sina anslutna verkstäder. I dag finns en unik databas över kvalitets- och kundnöjdhetsutvecklingen.

  Kontrollerad Bilverkstad har skylten med den gröna punkten som symbol. Denna kvalitetsladdade symbol kan endast innehas av verkstäder anslutna till KBV.