beställning

Opartiskt utlåtande
Fyll i samtliga uppgifter nedan och skicka er beställning av Opartiskt utlåtande till oss på Kontrollerad Bilverkstad. Beskriv gärna ärendet så utförligt som möjligt i rutan ”Övriga noteringar” samt notera registreringsnumret för det fordon uppdraget gäller. Efter mottagen beställning kontaktar vi angiven kontaktperson så snart tillfälle ges och går igenom uppdraget igen. Vi tar då ställning till vidare leverans av Opartiskt utlåtande.

KBV:s Policy för utförande och leverans av Opartiskt utlåtande.
Opartiskt utlåtande kan endast beställas av juridisk person med verksamhet inom fordonsbranschen, likt fordonsverkstad, generalagent eller försäkringsbolag. Vid Opartiskt utlåtande bedömer KBV:s Kvalitetscoach fackmässigheten av det utförda arbetet på angivet fordon. I de fall utrustning behövs för adekvat bedömning används endast egen medhavd utrustning med säkerställd kalibrering. Innan utförandet stämmer KBV:s Kvalitetscoach av med beställaren och i de fall det behövs även med fordonets ägare, vad som ligger till grund för det beställda Opartiska utlåtandet. Finns det skäl för provkörning av fordonet utförs detta av KBV:s Kvalitetscoach. Det är viktigt att KBV:s Kvalitetscoach får arbeta ostört på avskild plats. Beställare och/eller bilägare får Ej vistas i direkt närhet till fordonet vid utförandet. Utlåtandet registreras och dokumenteras med bilder och beskrivande text i KBV Inside. KBV:s Kvalitetscoach levererar ett färdigställt utlåtande till beställaren i PDF-format via mail. Därefter skall uppdraget betraktas som slutfört. KBV utför enbart kontroll över fackmässigheten av det utförda arbetet på angivet fordon. Några anspråk kan således inte göras gällande mot KBV avseende fordonets skick eller det arbete som tidigare utförts på fordonet vare sig från den som beställt tjänsten eller från tredje part (fordonsägaren).

 Tack för er beställning!

  Kontakta oss!

  Kontrollerad Bilverkstad i Sverige AB
  Postadress: Box 5611, 114 86 STOCKHOLM
  Besöksadress: Karlavägen 14A, 114 31 STOCKHOLM
  E-post: info@kbv.nu
  Tel: 08-590 777 00 (vardagar 09.00 – 15.00)