mystery shopping

Mystery shopping eller ”dolt verkstadstest” genomlyser såväl kundservicen som det
fackmässigt utförda arbetet på verkstaden. Detta är ett utmärkt sätt för beställaren att få en
verklig bild över hur processer och rutiner fungerar på verkstaden. I huvudsak arbetar vi på
KBV med servicemarknadsdelen men vi utför även Mystery shopping på bilhandel.

Vi kan ta hand om hela processen från det att beställaren vidareförmedlat potentiella
verkstadskunder att kontakta, eller utföra tjänsten som en renodlad teknisk kontroll med fokus på
fackmässighet, utan att blanda in kunder. I många fall börjar våra kvalitetsuppdrag med att
man genomför ett par dolda verkstadstester, för att sen arbeta vidare med stickprovskontroller
och en aktiv dialog med verkstaden och där man ser att behovet finns.

KBV:s kvalitetscoacher har lång erfarenhet inom
service- och skadeverkstäder. Vår ambition är alltid att bidra till verkstadens kvalitetsutveckling,
med sakliga kontroller och en aktiv dialog med verkstadspersonal.

Kontrollerad Bilverkstad i Sverige AB
Postadress: Box 5611, 114 86 STOCKHOLM
Besöksadress: Karlavägen 14A, 114 31 STOCKHOLM
E-post: info@kbv.nu
Tel: 08-590 777 00 (vardagar 09.00 – 15.00)