opartiskt utlåtande

Efter utfört verkstadsarbete kan ibland meningsskiljaktigheter uppstå mellan verkstad
och konsument. Det kan gälla huruvida arbetet är fackmässigt utfört eller om
bilens ursprungliga egenskaper och skick påverkats negativt av utfört arbete. I dessa
fall kan det vara lämpligt att anlita KBV för en opartisk bedömning.

KBV:s Kvalitetscoacher (tekniker) har bred fordonstekniskkompetens och god kännedom
om gällande branschnormer och kan efter genomgång av fordonet överlämna ett tydligt
och trovärdigt utlåtande till beställaren. Där fokus ligger på det utförda arbetet, om detta kan anses vara godkänt eller ej.

Det opartiska utlåtandet (dokumentationen) blir vägledande för verkstad och konsument
att lösa den meningsskiljaktighet som uppstått. Ett opartiskt utlåtande kan endast beställas
av juridisk person, likt bilverkstad, generalagent eller försäkringsbolag.
Vårt uppdrag är slutfört efter att vi lämnat över dokumentationen till beställaren.

Beställ ert Opartiska utlåtande via länken nedan eller ring så berättar vi mer.

Kontrollerad Bilverkstad i Sverige AB
Postadress: Box 5611, 114 86 STOCKHOLM
Besöksadress: Karlavägen 14A, 114 31 STOCKHOLM
E-post: info@kbv.nu
Tel: 08-590 777 00 (vardagar 09.00 – 15.00)