Kontrollerad Bilverkstad

KBV:s tjänster för service- och bilreparationer

Stickprovskontroller med konstruktiv dialog till verkstadspersonal

Stickprovskontroller levereras som KBV Fordonskontroll eller som märkesspecifik kontroll (exempelvis Q-checks) där kontrollplanen kan anpassas helt efter kundens önskemål. Registrering och redovisning sker i KBV:s webbsystem KBV Inside.

KBV Fordonskontroller är oanmälda stickprovskontroller på utförda verkstadsjobb med bedömning av det tekniskt fackmässigt
utförda arbetet. I samband med Fordonskontroller utförs även en Anläggningskontroll per besök. Anläggningskontrollen är en
övergripande bedömning av verkstaden med fokus på hantering och information mot kund.

Alla kontroller registreras och redovisas i KBV:s webbsystem – KBV Inside. Efter ett verkstadsbesök skickas en
besöksrapport (samanställning) av samtliga utförda kontroller vid senaste besök. Besöksrapporten innehåller kontrollresultatet samt
eventuella avvikelser med kommentarer.
Verkstaden har själv tillgång till resultatredovisning och rapportverktyg för uppföljning och kan ta ut dagsaktuell statistik ur
KBV Inside. Vem eller vilka på verkstaden som får tillgång till KBV Inside avgörs av verkstadsansvarig.
Användare kan själva registrera sig för konto här KBV Inside

KBV:s Kvalitetscoacher bidrar till verkstadens kvalitetsutveckling. Efter utförda stickprovskontroller återkopplar
kvalitetscoachen resultat direkt till berörd personal på plats. Resultatet av utförda kontroller är endast tillgängligt för verkstaden och KBV.
I de fall kvalitetscoachen identifierat ytterligare åtgärdsbehov, kommer detta informeras om efter utförd kontroll.

Ett uppstartsmöte med ledning och personal görs alltid innan påbörjad leverans. Där vår Kvalitetscoach går igenom KBV:s
arbetssätt och lyssnar in hur verksamheten på verkstaden fungerar.

Kontakta oss för mer information och vidare dialog om vårt tjänsteutbud!

Kontrollerad Bilverkstad i Sverige AB
Postadress: Box 5611, 114 86 STOCKHOLM
Besöksadress: Karlavägen 14A, 114 31 STOCKHOLM
E-post: info@kbv.nu
Tel: 08-590 777 00 (vardagar 09.00 – 15.00)