Kontrollerad skadeverkstad

KSV Kvalitet

Stickprovskontroller och produktionskontroller med aktiv verkstadscoaching

KSV Kvalitet är Kontrollerad Bilverkstads kvalitetskoncept för skadeverkstäder.
Regelbunden kvalitetsuppföljningen sker genom oanmälda stickprovskontroller (KSV Stickprovskontroll) av färdigreparerad bil som är klar för leverans till kund. Lägg därtill oanmälda produktionskontroller (KSV Produktionskontroll), vilket är en kontroll av pågående reparationsarbete. Alla utförda kontroller följs upp på plats, där coaching till berörd skadetekniker är en stor del i KBV:s leverans. Stickprovskontroller kan även levereras som märkesspecifik kontroll, exempelvis Q-check 4, där kontrollplanen kan anpassas helt efter kundens önskemål.

KBV rekommenderar skadeverkstäder minimum två KSV Stickprovskontroller samt två KSV Produktionskontroller per tekniker och 12 månader, vilket är kravställd volym för externa kontroller enligt branschstandarden Kvalitetssäkrad Skadeverkstad.
KBV kan hjälpa er med samtliga tjänster för Kvalitetssäkrad Skadeverkstad – läs mer här 

KSV Kvalitet erbjuder även Plast- och Lackkontroll. Två separata tjänster som vänder sig till verkstäder som reparerar plast och/eller utför lackering. Kontrollerna är en granskning av respektive process, där man bland annat granskar att skyddsutrustning finns att tillgå i lokalerna, rätt verktyg för arbetet finns på plats, arbetsmiljö, material och kompetens. Här kan du läsa mer om kraven för plastkontroll 

Alla kontroller registreras och redovisas i KBV:s webbsystem – KBV Inside. Efter ett verkstadsbesök skickas en besöksrapport (samanställning) av samtliga utförda kontroller vid senaste besök. Besöksrapporten innehåller kontrollresultat, eventuella avvikelser med kommentarer och tips om möjlig merförsäljning (behovsförsäljning) om coachen påträffat liknande. Verkstaden har själv tillgång till resultatredovisning och rapportverktyg för uppföljning och kan ta ut dagsaktuell statistik ur KBV Inside. Vem eller vilka på verkstaden som får tillgång till KBV Inside avgörs av verkstadsansvarig. Användare kan själva registrera sig för konto här KBV Inside

KBV:s Kvalitetscoacher bidrar alltid aktivt till verkstadens kvalitetsutveckling. Efter utförda kontroller återkopplar
kvalitetscoachen resultat direkt till berörd personal på plats. Ambitionen är att vägleda verkstaden i förbättringsarbetet med
målet att utveckla verksamheten. Resultatet av utförda kontroller är endast tillgängligt för verkstaden och KBV.

Ett uppstartsmöte med ledning och personal görs alltid innan påbörjad leverans. Där vår Kvalitetscoach går igenom KBV:s arbetssätt och lyssnar in hur verksamheten på verkstaden fungerar.

Kontakta oss för mer information och vidare dialog hur vi kan hjälpas åt och utveckla just er verkstad!

 

Kontrollerad Bilverkstad i Sverige AB
Postadress: Box 5611, 114 86 STOCKHOLM
Besöksadress: Karlavägen 14A, 114 31 STOCKHOLM
E-post: info@kbv.nu
Tel: 08-590 777 00 (vardagar 09.00 – 15.00)