Kontrollerad skadeverkstad

KBV:s tjänster för skadereparationer

Stickprovskontroller med konstruktiv dialog till verkstadspersonal

”Kontrollerad Skadeverkstad” är Kontrollerad Bilverkstads kvalitetskoncept för skadeverkstäder.
Regelbunden kvalitetsuppföljningen sker genom oanmälda stickprovskontroller, i form av slutkontroller och produktionskontroller.
”KSV Slutkontroll” är en kontroll av färdigreparerad bil som är klar för leverans till kund och ”KSV Produktionskontroll” är en kontroll av pågående reparationsarbete. Kontrollerna ska utföras på lack- och/eller plåtverkstäder. Alla utförda kontroller följs upp på plats, där återkoppling till berörd skadetekniker är en stor del i KBV:s leverans. Stickprovskontroller kan även levereras som märkesspecifik kontroll, exempelvis Q-check 4, där kontrollplanen kan anpassas helt efter kundens önskemål.

KBV rekommenderar skadeverkstäder minimum två KSV Slutkontroller samt två KSV Produktionskontroller per tekniker och 12 månader, vilket även är gällande kravställd volym för externa kontroller enligt branschstandarden Kvalitetssäkrad Skadeverkstad.
KBV kan hjälpa er med samtliga tjänster för Kvalitetssäkrad Skadeverkstad – läs mer här 

KSV Kvalitet erbjuder även Plast- och Lackkontroll. Två separata tjänster som vänder sig till verkstäder som reparerar plast och/eller utför lackering. Kontrollerna är en granskning av respektive process, där man bland annat granskar att skyddsutrustning finns att tillgå i lokalerna, rätt verktyg för arbetet finns på plats, arbetsmiljö, material och kompetens. Här kan du läsa mer om kraven för plastkontroll 

Alla kontroller registreras och redovisas i KBV:s webbsystem – KBV Inside. Efter ett verkstadsbesök skickas en besöksrapport (samanställning) av samtliga utförda kontroller vid senaste besök. Besöksrapporten innehåller kontrollresultat med redovisning av eventuella avvikelser och kommentarer. Kontrollerna dokumenteras även med bilder på påträffade avvikelser. Verkstaden har själv tillgång till resultatredovisning och rapportverktyg för uppföljning och kan ta ut dagsaktuell statistik ur KBV Inside. Vem eller vilka på verkstaden som får tillgång till KBV Inside avgörs av verkstadsansvarig. Användare kan själva registrera sig för konto här KBV Inside

KBV:s Kvalitetscoacher för alltid en konstruktiv dialog med verkstadens tekniker. Efter utförda kontroller återkopplar
kvalitetscoachen resultat direkt till berörd personal på plats. Resultatet av utförda kontroller är endast tillgängligt för verkstaden och KBV.

Ett uppstartsmöte med ledning och personal görs alltid innan påbörjad leverans. Där vår Kvalitetscoach går igenom KBV:s arbetssätt och lyssnar in hur verksamheten på verkstaden fungerar.

Kontakta oss för mer information och vidare dialog om vårt tjänsteutbud!

 

Kontrollerad Bilverkstad i Sverige AB
Postadress: Box 5611, 114 86 STOCKHOLM
Besöksadress: Karlavägen 14A, 114 31 STOCKHOLM
E-post: info@kbv.nu
Tel: 08-590 777 00 (vardagar 09.00 – 15.00)