certifiering

Kvalitetssäkrad Skadeverkstad

Gällande branschstandard för bilverkstäder i Sverige.

Kvalitetssäkrad Skadeverkstad är en kvalitetsstandard framtagen av Motorbranschens Riksförbund (MRF), Svenska
Fordonsverkstäders Förening (SFVF) samt branschorganisationen Mobility Sweden och har som mål att stötta skadeverkstäder att arbeta mer systematiskt för att nå en högre kvalitet.

Riktlinjer för skadeverkstad är dokumentet som reglerar kvalitetsledningssystemet Kvalitetssäkrad Skadeverkstad
som har som mål att stötta skadeverkstäder att arbeta mer systematiskt för att nå en högre kvalitet. Enkelt förklarat är Kvalitetssäkrad Skadeverkstad som ett körkort för skadeverkstäder och Riktlinjer för skadeverkstad är teorihandboken. Många generalagenter och försäkringsbolag har satt standarden som lägsta krav för samarbete och fler är på gång. Kontrollerad Bilverkstad är ett godkänt kontrollföretag för standarden och får utföra revision samt stickprovskontroller och produktionskontroller enligt gällande krav. Revision skall utföra med 12 månaders intervall, där till gäller krav på två externa stickprovskontroller och två produktionskontroller per tekniker och 12 månader från och med 2022-01-01. Med ett tak om 100 kontroller per verkstad och år. Kontrollerad Bilverkstad kan utföra revision som separat tjänst eller leverera samtliga kontroller inom ramen för standarden.

Läs mer om standarden på Kvalitetssäkrad Skadeverkstads web – Riktlinjer Skadeverkstad

Välkommen att kontakta oss för mer information om hur KBV kan hjälpa er att bli en Kvalitetssäkrad Skadeverkstad.

Kontrollerad Bilverkstad i Sverige AB
Postadress: Box 5611, 114 86 STOCKHOLM
Besöksadress: Karlavägen 14A, 114 31 STOCKHOLM
E-post: info@kbv.nu
Tel: 08-590 777 00 (vardagar 09.00 – 15.00)