Plastkontroll

Att reparera plastdetaljer på en skadad bil är gynnsammare för miljön och i många
fall mer ekonomiskt än att byta till en ny del. Försäkringsbolagen i Sverige
uppmuntrar verkstäder att reparera skadade plastdetaljer. Men för att få utföra plastreparationer så ställs det vissa krav på verkstäderna. Kraven specificeras av Bilplastforum i Sverige och avser områden som arbetsmiljö, verkstadsutrustning, kompetens och material. Bilplastforum består av representanter från försäkringsbolagen, och ledande bilbranschförbund i Sverige.

Kontrollerad Bilverkstad utför på uppdrag av Bilplastforum löpande plastkontroller på de verkstäder som reparerar plast åt försäkringsbolagen. Plastkontrollerna skall utföras minst en gång per 24 månader. En ny verkstad som är på gång att börja reparera plast måste få en plastkontroll utförd innan arbetet kan påbörjas. I de fall avvikelser hittas vid kontroll upprättar KBV en handlingsplan, där verkstaden har tre månader på sig att återkoppla och påvisa att avvikelsen är åtgärdad. Om ingen återkoppling sker från verkstaden inom utsatt period faller verkstaden ut som ”Ej Godkänd”. Detta resulterar i att skadeuppdrag där plastreparationer ingår ej kommer att tilldelas verkstaden, tills dess att verkstaden påvisar en Godkänd kontroll. KBV upprätthåller ”plastlistan”, där status för utförda plastkontroller redovisas i realtid för samtliga försäkringsbolag och de verkstäder som reparerar plast.

Vill ni få en plastkontroll utförd så är ni välkomna att kontakt oss.

Kontrollerad Bilverkstad i Sverige AB
Postadress: Box 5611, 114 86 STOCKHOLM
Besöksadress: Karlavägen 14A, 114 31 STOCKHOLM
E-post: info@kbv.nu
Tel: 08-590 777 00 (vardagar 09.00 – 15.00)