certifiering

Godkänd Bilverkstad

Gällande branschstandard för bilverkstäder i Sverige.

KBV är ett godkänt kontrollföretag av MRF och SFVF för branschstandarden Godkänd Bilverkstad. För bilverkstäder
innebär detta krav på Årlig Kontroll (revision) och externa stickprovskontroller. Kontrollvolymerna är en (1) Årlig Kontroll
och minst fem (5) stickprovskontroller per tekniker och tolv månader. Enligt Godkänd Bilverkstad skall ett godkänt
kontrollföretag utföra Årlig Kontroll och minst två av de fem stickprovskontrollerna, resterande volym kan utföras internt.

Kom igång med Godkänd Bilverkstad

Vi rekommenderar verkstäder som vill bli en Godkänd Bilverkstad att kontakta oss på KBV för att etablera ett avtal kring
de tjänster som krävs för standarden. Så snart ett avtal är på plats så kan vi komma igång med stickprovskontrollerna,
så att dessa är utförda innan det är dags för Årlig kontroll. Samtidigt är det viktigt att få igång ett väl fungerande kvalitetsledningssystem,
som kan påvisa ett aktivt arbete med kvalitetsuppföljning inom samtliga områden på verkstaden när det väl är dags för den Årliga kontrollen.
För detta behövs nödvändigtvis inte ett digitalt ledningssystem, även om det idag finns anpassade system för just
Godkänd Bilverkstad, som guidar er verksamhet fram till en god struktur. Det kan likväl bestå av enkla checklistor och
styrdokument för dokumentation av organisationens processer i en pärm.

Läs mer om standarden på Godkänd Bilverkstads web – Godkänd Bilverkstad

Kontrollerad Bilverkstad kan utföra Årlig Kontroll som separat tjänst eller leverera samtliga kontroller inom ramen för standarden.

Välkommen att kontakta oss för mer information hur KBV kan hjälpa er verkstad att bli en Godkänd Bilverkstad.

Kontrollerad Bilverkstad i Sverige AB
Postadress: Box 5611, 114 86 STOCKHOLM
Besöksadress: Karlavägen 14A, 114 31 STOCKHOLM
E-post: info@kbv.nu
Tel: 08-590 777 00 (vardagar 09.00 – 15.00)