Om Kontrollerad Bilverkstad

Kontrollerad Bilverkstad (KBV) är bilbranschens ursprungliga kontrollföretag med fokus på verkstadskvalitet. KBV bildades 1995 och har sedan dess aktivt bidragit till att öka kvalitetsnivån på svenska bilverkstäder samt stärka tryggheten för konsumenten. Idag är drygt 1 500 verkstäder anslutna till KBV och vi har ett rikstäckande nätverk av kvalitetscoacher, alla med lång och bred erfarenhet från arbete på service- och skadeverkstäder.

KBV är ett godkänt kontrollföretag för branschstandarden Kvalitetssäkrad skadeverkstad. För bilverkstäder innebär standarden krav på Årlig revision och stickprovskontroller på utförda bilskadereparationer. KBV är också Kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001

Kontakta oss!

Kontrollerad Bilverkstad i Sverige AB
Postadress: Box 5611, 114 86 STOCKHOLM
Besöksadress: Karlavägen 14A, 114 31 STOCKHOLM
E-post: info@kbv.nu
Tel: 08-590 777 00 (vardagar 09.00 – 15.00)