Länkar och dokument!
För er som verkstad att
gå igenom
inför bokad kontroll

 

Godkänd Bilverkstad – information inför Årlig Kontroll

Läs mer på webbsidan för Godkänd Bilverkstad, om hur ni förbereder er inför bokad Årlig Kontroll

Länk till ”Information för verkstäder” 

Plastkontroll – Dokument inför Plastkontroll

Kontakta oss!

Kontrollerad Bilverkstad i Sverige AB
Postadress: Box 5611, 114 86 STOCKHOLM
Besöksadress: Karlavägen 14A, 114 31 STOCKHOLM
E-post: info@kbv.nu
Tel: 08-590 777 00 (vardagar 09.00 – 15.00)