Bilbranschen enig om riktlinjer/certifikat för verkstäder.