Posts By :

    Annika Wiel Hvannberg

    KBV uppmanar verkstäderna att påbörja arbetet med Godkänd Bilverkstad

    1024 805 Annika Wiel Hvannberg

    Det är bra att branschen sätter kvalitet i fokus med införandet av både Godkänd Bilverkstad och Riktlinjer för skadeverkstad. Det menar Kontrollerad Bilverkstads vd, Thomas Engström, som nyligen samlade sitt växande team av kvalitetscoacher specialiserade på bilverkstäder. Men det är också viktigt att verkstäderna kommer igång, menar KBV. Thomas Engström berättar att bit efter bit…

    read more