Posts By :

    Annika Wiel Hvannberg

    KBV första kontrollföretag godkänt för Godkänd Verkstad

    1024 768 Annika Wiel Hvannberg

    Pressinformation: Motorbranschen, genom branschorganisationerna MRF och SFVF, har påbörjat införandet av kvalitetsstandarden Godkänd Bilverkstad. Det är nu klart att Kontrollerad Bilverkstad, KBV, är det första kontrollföretaget som har godkänts som kontrollant av nyheten Godkänd Bilverkstad.  Godkännandet innebär att KBV uppfyller kraven för att utföra såväl stickprovskontroller av utfört arbete som årliga kontroller av verkstadens hela…

    read more