Grönt ljus för KBV

  150 150 Annika Wiel Hvannberg
  • 0

  Konsumentverket och Motormännen ger Kontrollerad Bilverkstad, KBV, grönt ljus för att fortsatt genomföra kvalitetsuppföljande tredjepartskontroller av bilverkstäder.

  Frågan om KBV:s lämplighet som kvalitetskontrollant väcktes efter sommaren. Så sent som i mitten av september ställde tidningen Vi bilägare frågan ”Kan branschen kvalitetskontrollera sig själv?
  Nu har Konsumentverket och Motormännen efter samråd besvarat frågan med ett ”ja” om kontrollorganet uppfyller ISO-standarden 17020 efter kontroll, ackreditering, av Swedac.

  Kontrollerad Bilverkstad bildades som en fristående leverantör i aktiebolagsform av tredjepartskontroller av bilverkstäder på Konsumentverkets initiativ 1995. KBV genomför oanmälda stickprovskontroller (ca 10 000 kontroller/år) på frivilligt anslutna verkstäder (ca 800 st) samt utför även ”coaching” av verkstäderna i deras interna kvalitetsarbete.
  På marknaden finns minst ytterligare ett bolag som är fristående leverantör av kvalitetskontroller.
  Bakom KBV stod, inledningsvis, Motorbranschens Riksförbund, dåvarande Bilindustriföreningen, Svensk Bensinhandel och Motormännen. Samtliga parter utom MRF har lämnat samarbetet kring KBV på grund av strukturrationaliseringar eller kommersiella skäl.

  Den fristående kvalitetskontrollorganisationen drivs som aktiebolag med MRF som ägare.

  Author

  Annika Wiel Hvannberg

  All stories by: Annika Wiel Hvannberg