Atteviks väljer KBV för kvalitetskontroller

  1024 768 KBV
  • 0

  Småländska Atteviks Personvagnar är ett kvalitetsbegrepp som återförsäljare av Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT samt Volkswagen Transportbilar. Nu förstärks kvalitetsbegreppet ytterligare när ett långsiktigt samarbete inleds med Kontrollerad Bilverkstad, KBV.

  – Vi anser att KBV både har erfarenhet och rutin som kontrollant samt har en hög trovärdighet hos kunderna, säger Patricia Meijer, servicemarknadschef inom Atteviks Personvagnar.

  Totalt omfattas 10 verksamheter hos Atteviks Personvagnar på 6 olika orter, varav 6 serviceverkstäder och 4 skadeverkstäder, av KBV:s kvalitetskontroller.  Det är 90 tekniker som ska följas upp av KBV.

  – Vi jobbar med att vara ett kvalitetsbegrepp, för oss handlar det om att möta upp kundernas förväntningar på oss som en auktoriserad verkstad.

  – Där spelar den gröna punkten en viktig roll, påpekar Patricia.

  Hon säger också att man från Atteviks Personvagnar sida prioriterar kvalitetsarbetet genom att använda ledningssystemet 9001:2008 , arbetet med ständiga förbättringar.

  – Vi tror inte riktigt på att vi får samma effekt om en kollega kontrollerar en annan kollega. Stickproven på kvaliteten är ett krav från fabrik och generalagent så väl som vårt eget.

  – Vi väljer därför att ha en extern resurs som kontrollerar istället. Detta stärker oss som leverantör gentemot våra kunder.

  – Dessutom är KBV en bra coach för nya tekniker som vi tar in. Sedan kan vi inte heller frångå att vi har med människor och inte maskiner att göra.

  – Även där spelar KBV en viktig roll. säger Patricia Meijer.

  Hon berättar också att Atteviks Personvagnar inom kort öppnar en ny flaggskeppsanläggning i Nässjö.

  – Vi har mycket på gång och då är arbetet med ständiga förbättringar för att kunna möta kundernas förväntningar jätteviktigt och har alltid varit så inom Atteviks Personvagnar.

  – Ingen ska bli besviken eller missnöjd hos oss, avslutar Patricia Meijer på Atteviks Personvagnar.

   

  Leave a Reply