Ställ krav på din verkstad

  997 615 KBV
  • 0

  Den medvetne bilägaren och den ansvarstagande, kvalitetsmedvetne företagsledaren. Där har vi förmodligen lösningen på de av TV4 Kalla fakta avslöjade kvalitetsbristerna vid bilservice. Det menar Thomas Engström, vd för kvalitetskontrollorganisationen Kontrollerad Bilverkstad, KBV.

  Enligt vår mening handlar kvalitetsbrister i bilverkstäder i mångt och mycket om företagskultur och ledarskap som tillsammans skapar en felaktig attityd såväl till kunder, bilägare, som det egna arbetet.

  Men genom ett formellt krav på certifiering, mästarbrev eller motsvarande, att verkstaden har kompetens och följer myndighetskrav så att den reparation som utförs är trafik- och miljösäker samt ett krav på kvalitetskontrollsystem, kan förmodligen branschens förtroende bli bättre.

  Konkurrensovana

  Bilverkstadsnäringen är under omvälvning. Den avreglering som skedde 2010, när det konkurrensreglerande gruppundantaget ersattes med ett par riktlinjer för bilverkstadstjänster och reservdelar, har inneburit att allt fler verkstäder kan konkurrera.

  Men deras dilemma är att konkurrera om allt färre servicetimmar, antalet servicepunkter reduceras samtidigt som serviceintervallerna blir allt längre. Det vill säga – fler konkurrerar på en krympande marknad trots att vagnparken växer. 

  Allt mindre förebyggande

  Parallellt har biltillverkarna förändrat underhållsservicens innehåll. På nyare bilar består den i många fall av en diagnos, en digital hälsokontroll, uppdatering av programvara, ett oljebyte (om så krävs) samt en allmän okulär översyn av bilen.

  Ingenting demonteras eller byts i förebyggande syfte, som förr eftersom det kostar pengar. En konsekvens av det är att en vanlig personbil som servats enligt biltillverkarens protokoll ena dagen kan underkännas i bilbesiktningen andra dagen. Dessutom. Allt mindre i bilarna är unikt när biltillverkarna går samman om tekniska plattformar, under den regnskyddande yttre karossen har allt fler bilar både konstruktion och komponenter gemensamt.

   

  Ledarskap och attityd

  När konkurrensen ökar torde en direkt reaktion från branschen vara en satsning på prisanpassning och att kvalitet tillsammans med kundnöjdhet blir konkurrensvapen. Men icke om man ska gå på Kalla faktas granskning av åtta verkstäder, där sju ges underkänt. Det handlar om ledarskap och företagskultur samt förmågan att agera på en konkurrensutsatt marknad, att ha respekt för kunden.

  KBV startades av Motorbranschens Riksförbund, MRF, på initiativ av Konsumentverket. Bil Sweden valde att bli minoritetsägare tillsammans med Svensk Bensinhandel, medan Motormännen och Bilprovningen var med som partners inom kontrollverksamheten.

  Frivilligt är av fria vilja

  Snabbt vinnlade sig landets verkstäder om att på frivillig grund ansluta sig till KBV och därmed rätten till att ha skylten med den gröna punkten på verkstadsporten. Med åren har intresset för att ansluta sig till KBV avtagit, vilket kanske kan förklaras med att de verkstäder som finns kvar antingen är auktoriserade eller tillhör något bilverkstadskoncept, men också att det kostar pengar att vara med i KBV. Det måste ses som ett misslyckande för branschen att inte alla verkstäder valt att frivilligt ansluta sig till KBV, utan nu hotas av myndighetsingripande genom konsumentminister Per Bolund.

  Det är viktigt att konstatera att det inte finns någon kvalitetsskillnad mellan stora auktoriserade märkesverkstäder eller allbilverkstäder. Det finns inte heller några skillnader mellan storstad och landsbygd. Den möjliga skillnaden som – möjligen – föreligger är att bilägarna på landsorten är nöjdare och mer lojala med sin lilla verkstad, men det får nog mer ses som social faktor när alla känner alla på en mindre ort

  Kvalitetskontroll lönar sig

  Men en sak är säker. Det finns klara samband mellan tredjepartskontroller utförd av extern part och bra kvalitet. Även verkstäder med genomarbetad internkontroll är bättre än dem som inte arbetar aktivt med kvalitetsarbete.

  Som verkstadskund – ställ krav på din verkstad!

  Leave a Reply