Prata GBV med KBV på Automässan!

  628 367 KBV
  • 0

  Kvalitetsstandarden Godkänd Bilverkstad, GBV, står i fokus för Kontrollerad Bilverkstad, KBV:s, deltagande i Automässan 15-18 januari i Göteborg.

  Thomas Engström, vd KBV, och hans team med kvalitetscoacher finns på plats i monter C04:50 tillsammans med bland annat branschorganisationerna MRF och FVU.

  – Intresset för Godkänd Bilverkstad är stort. Hittills har vi tecknat avtal med cirka 300 verkstäder om årlig kontroll och stickprovskontrolleenligt kvalitetsstandarden, säger Henric Widén ansvarig för marknad och kommunikation på KBV, och tillägger att enbart verkstadskedjan Autoexperten går ”all in” med sina 400 verkstäder.

  Henric säger att intresset för Godkänd Bilverkstad ökat successivt sedan våren 2019.

  – Förmodligen är väldigt många verkstäder på väg in i kvalitetsstandarden eftersom vi, KBV, inte är ensamma om att utföra kvalitetsuppföljningar. Men våra indikationer säger en hel del om att det rullar på för GBV.

  Styrgruppen för Godkänd Bilverkstad, MRF och SFVF, har som målsättning att de verkstäder som ska ta upp kvalitetsstandarden ska ha påbörjat arbetet innan 2019:s slut.

  Möt KBV:s team i monter C04:50 under Automässan i Göteborg.