KBV följer upp Riktlinjer för skadeverkstad åt Borås Bil

  150 150 KBV
  • 0

  Borås Bil fördjupar sitt samarbete med Kontrollerad Bilverkstad, KBV, kring skadereparationer. Det innebär att KBV:s verkstadscoacher även ska svara för kvalitetsuppföljningar enligt MRF:s och BIL Swedens gemensamma dokument ”Riktlinjer för skadeverkstad”.

  Sedan tidigare svarar KBV för kvalitetsuppföljningar och verkstadscoachning vid Borås Bils samtliga anläggningar i Sjuhäradsbygden.

  Robert Ynghagen är servicemarknadschef på Borås Bil. Som sådan betonar han vikten av kvalitetsarbete inom samtliga led hos företaget. Han menar att inget får lämnas åt slumpen, utan man måste stå på tå!

  – Sedan tidigare är KBV en viktig del i vårt arbete med att säkra kvaliteten och för att få ännu nöjdare kunder, stärka vår konkurrenskraft, inleder Robert Ynghagen.

  – Att vi nu låter KBV även ta hand om kvalitetsuppföljningar på skadeverkstaden är ett naturligt steg i en fungerande, förtroendegivande, affärsrelation, fortsätter han.

  De kvalitetssäkrande riktlinjerna för skadeverkstäder har BIL Sweden och MRF sammanställt tillsammans med sina medlemmar utifrån erfarenhet och genom förfrågningar hos försäkringsbolag och fordonstillverkare. Några av de svenska försäkringsbolagen, som tillhandahåller fordonsförsäkringar, ställer sig bakom denna branschstandard.

  I mångt och mycket utgår riktlinjerna från KBV:s mångåriga koncept Kontrollerad Skadeverkstad, KSV, enligt Thomas Engström, vd för Kontrollerad Bilverkstad, som nu ser fram mot det utökade uppdraget hos Borås Bil. 

  – För oss är det ett viktigt förtroendeuppdrag att få följa upp kvaliteten inom det så viktiga skadereparationsområdet hos en ledande Volvo-handlare, avslutar Thomas Engström.

  Robert Ynghagen, servicemarknadschef, Borås Bil