Nu kommer Godkänd Bilverkstad – vi är ett godkänt kontrollföretag!

  1024 591 KBV
  • 0

  Kontrollerad Bilverkstad är en komplett leverantör inom verksamhetsutveckling och kvalitetsuppföljningar. Det innebär att vi även är ett godkänt kontrollföretag för kvalitetsstandarden Godkänd Bilverkstad. Vi är godkända för att utföra både stickprovskontroller och årliga, övergripande, kontroller enligt vad standarden föreskriver i broschyren:  http://godkandbilverkstad.se/wp-content/uploads/2018/04/GBV-utg-4.pdf_digital.pdf

  Vårt erbjudande
  Som godkänt kontrollföretag, tredjepartskontrollant, består vårt erbjudande av två delar, stickprovskontroller respektive årlig kontroll enligt nedan:

  – Bas 2 stickprovskontroller per mekaniker och år enligt Godkänd Bilverkstad
  – Excellent 5 stickprovskontroller per mekaniker och år enligt Kontrollerad Bilverkstad som även innefattar kvalitetscoachning, förbättringsarbete och verksamhetsutveckling samt rätten till KBV-skylten med den gröna punkten
  – Årlig kontroll enligt Godkänd Bilverkstad

  Kontakta oss för ytterligare information eller en offert!

  Godkänd Bilverkstad
  31 december 2019 är kvalitetsstandarden Godkänd Bilverkstad ett medlemsvillkor för verkstäder anslutna till MRF och SFVF samt ett affärsvillkor för verkstäder anslutna till flertalet av de olika verkstadskoncept som finns.

  Godkänd Bilverkstad är en frivillig överenskommelse, så kallad självreglering, sanktionerad av Konsumentverket. Enklast kan kvalitetsstandarden beskrivas som ett ”körkort” för att vara bilverkstad. Den är även en lägsta kvalitetsstandard, som en KBV-ansluten verkstad redan uppfyller sånär den årliga och övergripande kontrollen, revisionen.

  En Godkänd Bilverkstad verifieras med ett diplom från administratören av kvalitetsstandarden.