Riktlinjer för skadereparationer på fordon upp till 3,5 ton

  1024 682 KBV
  • 0

  Kontrollerad Bilverkstad är godkänt kontrollföretag för de nya kvalitetssäkrande riktlinjerna för skadereparationer som är under införande. Som kontrollföretag har KBV ett komplett och rikstäckande erbjudande till dig som skadeverkstad.

  Det innebär att vi på KBV utför årlig kontroll av hela skadeprocessen och stickprovskontroller enligt den föreskrivande broschyren ”Riktlinjer för skadereparationer på fordon upp till 3,5 ton”. Dessutom kan vi erbjuda ytterligare tjänster inom kvalitetsledning och verksamhetsutveckling inom servicemarknaden som stärker verkstadens konkurrenskraft sett såväl inom kvalitet och kundnöjdhet som inom lönsamhet.

  De nya riktlinjerna utgör ett stöd för långsiktigt och målmedvetet arbetssätt för kvalitetssäkring av hela skadeprocessen.

  MRF, Bil Sweden samt ett antal försäkringsbolag, som IF och Folksam, står bakom dem i syfte att säkerställa fackmässiga och trafiksäkra skadereparationer:
  – Tydliggöra mål och planera för framgång
  – Sammanställer information från olika källor (exempelvis verktyg, tid, lokaler, ekonomiska förutsättningar, etc)
  – Stödjer beslutsfattare och ger en övergripande bild av situationen
  – Ger förutsättning att genomföra uppgifterna med kvalitet
  – Följer upp och utvärdera resultaten.

  Riktlinjerna berör organisationens policy, mål och mätkriterier. Riktlinjerna ska bidra till att säkerställa kvaliteten på företagets/organisations produkter och tjänster omfattande organisatorisk struktur, ansvar och aktiviteter men också med avseende på kundnytta. Det finns fördelar med att samordna kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbetet till ett integrerat verksamhetssystem.