KBV flyttar fram positionerna

  1024 768 KBV
  • 0

  Tredjepartskontrollanten Kontrollerad Bilverkstad förnyar sin hemsida samt satsar på informationsfilm för konsument respektive verkstäder.
  – Vi ligger i startgroparna för kvalitetsstandarden Godkänd Bilverkstad, bland annat därför ser vi över vår kommunikation, säger Thomas Engström, vd för KBV.

  Thomas Engström berättar att det händer mycket kring KBV. Externa stickprovskontroller och regelbundna, kvalitetssäkrande, revisioner är viktiga delar i kvalitetsstandarden Godkänd Bilverkstad. Därför har KBV stärkt upp sin organisation med ytterligare kvalitetscoacher under våren. Inte mindre än nio nyrekryterade coacher är sedan försommaren strategiskt placerade över riket.
  – Under våren avslutades kontrakteten med Besikta och Bilprovningen. Det innebär att vi numer svarar för alla kvalitetskontroller och annat externt kvalitetsutvecklingsarbete i egen regi, berättar Thomas Engström.

  Thomas berättar att KBV:s erbjudande omfattar, utöver kvalitetskontroller inom service och bilskador, även verkstadscoachning och kundattitydundersökning, efterkontroller, företagsanpassade kontroller samt mystery shopping.
  – KBV är en ”one-stop-shop” inom verksamhetsutveckling, kvalitet och kundnöjdhet, summerar han.
  Som ett ytterligare led i denna anpassning till denna strukturomvandling från frivillighet till en form av obligatorium inom verkstadskvalitet har KBV sett över sin kommunikation tillsammans med kommunikationsbyrån Newsroom.
  – Ser över vår hemsida med bland annat lägga upp filmer på den. Filmerna kommer även att användas för kampanjer i sociala kanaler eller om KBV-verkstad själv så vill läggas upp dem på respektive hemsida, berättar Thomas Engström och tillägger att det även finns en rekryteringsfilm.
  – Marknaden efterfrågar våra tjänster och vi behöver förstärka verksamheten med ytterligare kvalitetscoacher, avslutar Thomas Engström, KBV.

  För ytterligare information, kontakta Thomas Engström, 0703-19 38 10

  Bild: KBV uppgraderar bland annat sin kommunikation med film. Vd Thomas Engström tillsammans med Newsrooms Jeanette Larsson under inspelning hos Börjessons Bil i Alingsås.