Toyota Center Göteborg väljer KBV för kvalitetskontroller

  1024 768 KBV
  • 0

  Pressinformation från Kontrollerad Bilverkstad:

  Toyota Center i Göteborg ansluter båda sina anläggningar till Kontrollerad Bilverkstad, KBV.
  – Vi har tidigare genomfört interna kvalitetskontroller, men det är bättre med ett utomstående, externt, öga som granskar, säger Martin Banck, vd för Toyota Center i Göteborg.

  Det är 25 tekniker vid företagets båda fullserviceanläggningar som ska coachas av KBV.
  – Enligt vår mening är KBV en enkel samarbetspartner inom kvalitetsarbete. Det är inga konstigheter, utan det funkar jättebra med dem. Vi ser KBV som en samarbetspartner, menar Martin Banck.
  Han berättar att man tidigare genomfört kvalitetsuppföljningar internt. I sig har de fungerat bra, men genom samarbetet med KBV ökar trovärdigheten.
  – Säg att genom KBV blir det full insyn i vårt kvalitetsarbete, menar Martin Banck.

  Från KBV:s sida välkomnar man Toyota Center i Göteborg som ny kund inom kvalitetsuppföljning på serviceverkstäderna.
  – Toyota Center i Göteborg är en progressiv kraft inom bilbranschen. Exempelvis var de föregångare som anläggning och senare när de gick över 6-timmars arbetsdag för att effektivare utnyttja både personal och anläggning, säger Thomas Engström, vd för Kontrollerad Bilverkstad.

  Vidare berättar han att KBV ligger i startgroparna för att arbeta med kvalitetsstandarden Godkänd Bilverkstad.
  – Vi har tillsammans med andra tredjepartskontrollanter en dialog med MRF och SFVF kring standarden och de krav som kommer att finnas på verkstäder respektive dem som utför kvalitetsuppföljningar, berättar han.

  KBV:s erbjudande omfattar, utöver kvalitetskontroller inom service och bilskador, även verkstadscoachning och kundattitydundersökning, efterkontroller, företagsanpassade kontroller samt mystery shopping.
  – KBV är en ”one-stop-shop” inom verksamhetsutveckling, kvalitet och kundnöjdhet, summerar KBV:s Thomas Engström.

  För ytterligare upplysningar, kontakta Thomas Engström, vd KBV, 0703-19 38 10

  Bild: Thomas Engström, KBV, Sandro Consani, Patrick Engman och Martin Banck från Toyota Center Göteborg.