godkänd bilverkstad

  Godkänd Bilverkstad blir en konkurrensfördel

  1012 769 Annika Wiel Hvannberg

  Vad innebär kvalitetsstandarden Godkänd Bilverkstad för verkstäder redan anslutna till Kontrollerad Bilverkstad eller motsvarande?
  – Egentligen ingenting utöver den årliga revisionen som Godkänd Bilverkstad kräver, svarar Thomas Engström, vd för KBV.

  Det är inför hotet om lagstiftning och myndighetskontroll som branschen, MRF och SFVF, gemensamt presenterat Godkänd Bilverkstad för konsument- och finansmarknadsminister Per Bolund.
  – Lyckas branschen att på frivillig grund få alla verkstäder att anta kvalitetsstandarden, så undviker den lagstiftad etableringskontroll. Det är något som finns i andra europeiska länder i form av krav på mästarbrev samt olika kompetenssäkrande intyg och behörighetsgivande certifikat, säger Thomas Engström.

  Håll dig informerad
  Enligt Thomas är det viktigt att branschen tar del av den information som kommer via olika kanaler – skriven och möten – för att kunna påbörja arbetet med implementering av standarden och kravet på tredjepartskontroll på respektive verkstad.
  – I dagarna startar MRF upp två pilotverkstäder där vi, KBV, kommer att vara kontrollerande och rådgivande part. Inom kort kommer motsvarande att ske inom SFVF:s led och där kommer Dekra att vara den kvalitetssäkrande parten, berättar Thomas Engström och tillägger att en arbetsutgåva av broschyren Godkänd bilverkstad finns att ladda ner från MRF:s respektive SFVF:s hemsidor.
  – Läs den och ta del av innehållet samt diskutera det tillsammans på verkstaden, är hans rekommendation.
  – Det kommer att innebära en del arbete med nya rutiner om inte verkstaden är märkesauktoriserad eller inte har externa tredjepartskontroller. Men se det som en investering i företaget och inte minst för framtiden, menar Thomas Engström.

  Alla verkstäder kan bli Godkänd Bilverkstad
  Redan har MRF och SFVF signalerat att Godkänd Bilverkstad kommer att bli ett medlemskrav.
  – Se också de möjligheter, den konkurrensfördel, som det kan innebära att återfinnas på Konsumentverkets och Motormännens listor över godkända och av dem rekommenderade bilverkstäder.
  – Sedan är det viktigt att poängtera att även helt oberoende bilverkstäder frivilligt kan genomföra arbetet som innebär att man uppfyller kvalitetsstandarden Godkänd Bilverkstad. Det handlar om att klara den årliga, externa revisionen, avslutar Thomas Engström på Kontrollerad Bilverkstad.

   

  På bilden, Conny Söderlund, KBV-inspektör, och Thomas Engström, vd för KBV.

  Author

  Annika Wiel Hvannberg

  All stories by: Annika Wiel Hvannberg

  Leave a Reply