KBV svarade för årlig kontroll av Gränsverkstaden

  1024 768 Annika Wiel Hvannberg
  • 0

  Ännu en bilverkstad har slutgodkänts för kvalitetsstandarden Godkänd Bilverkstad av verkstadscoacher från Kontrollerad Bilverkstad. Det är allbilverkstaden Gränsverkstaden i västvärmländska Töcksfors, ansluten till Autoexpertens verkstadskoncept, som har fått sitt intyg och därmed kvalitetsstämpel.

  – Överlag är vi mycket nöjda med hur den årliga GBV-kontrollen genomförts, men vi vill dock tillägga att det finns några kontrollpunkter som måste tydliggöras då det finns en risk för olika tolkningsmöjligheter, menar Tomas Andersson, chef för Autoexpertens verkstadskoncept. Detta ska återrapporteras till Godkänd Bilverkstad.
  Den årliga kontrollen utfördes KBV:s team bestående av tekniske chefen Per Fredriksson och kvalitetscoachen Robert Ladrehn. På plats fanns även KBV:s vd, Tomas Engström.
  – Vi välkomnar Autoexpertens samlade kvalitetsarbete, där Kontrollerad Bilverkstad är en viktig samarbetspartner sedan tidigare, förklarar Tomas Engström.

  Gränsverkstaden ligger strategiskt i parkeringshuset vid Töcksfors shoppingcenter, vilket innebär att bilägaren – företrädesvis norska, men det finns även svenska – kan passa på att shoppa under tiden som bilen servas eller repareras. Verkstaden, som är helägd av KGK Verkstad AB, har sex anställda.
  Gränsverkstaden den första allbilverkstaden ansluten till Autoexpertens verkstadskoncept som klarat den årliga kontrollen för Godkänd Bilverkstad.
  – I vårt långsiktiga arbete med att bli Sveriges bästa verkstadskedja har vi under en längre tid arbetat med en intern kvalitetssäkringsprocess, en så kallad Ackrediterad Autoexperten Bilverkstad (AAXV). När väl branschen enades om införandet av Godkänd Bilverkstad, var steget inte långt borta för oss att införa detta som en standard bland samtliga våra Autoexperten bilverkstäder, säger Tomas Andersson och fortsätter:
  – Vi är övertygade om att en kvalitetssäkring av verksamheten över tid kommer att gynna alla inblandade parter så som kunder, verkstäder och leverantörer.
  Han berättar att det var ett naturligt val att anlita Kontrollerad Bilverkstaden för att utföra kontrollen.
  – Under många har vi använt oss av just KBV som tredjepartskontrollant vid vår tidigare kvalitetssäkringsprocess, AAXV.

  Kontrollerad Bilverkstad är ett av totalt sju godkända kontrollföretag för att utföra årlig kontroll enligt Godkänd Bilverkstads protokoll.

  Bild: Fr v Per Fredriksson, KBV, Micaela Magnusson, Gränsverkstaden, Anders Agenmark, KGK, och Robert Ladrehn, KBV.

  Author

  Annika Wiel Hvannberg

  All stories by: Annika Wiel Hvannberg