Svensk Toyotahandel tecknar ramavtal med KBV

  690 1024 KBV
  • 0

  Toyotas återförsäljarförening har ingått ett ramavtal för kvalitetsuppföljning av service- och skadeverkstäder med Kontrollerad Bilverkstad. Avtalet har fyra olika nivåer inom verkstadscoachning och egenkontroller skräddarsydda för märket.

  I och med avtalet förstärks Toyotas långsiktiga kvalitetsarbete ytterligare.
  – Få varumärken inom fordonsindustrin associeras så tydligt med kvalitet som Toyotas. Toyotas produkter och Toyotahandlarnas tjänster genomsyras av kvalitet och kvalitetstänk ända ut i konsumentledet. Genom ramavtalet med Kontrollerad Bilverkstad får våra medlemmar möjlighet att teckna avtal om kvalitetsuppföljningar utifrån eget behov, säger Tomas Ulander, vd för Toyota Återförsäljarförening Service AB.

  Historiskt har Toyota stått bakom, påskyndat, branschens kvalitetsarbete. Nu går återförsäljarföreningen vidare med det genom ett ramavtalserbjudande innefattande såväl Kontrollerad Bilverkstad, KBV, som Kontrollerad Skadeverkstad, KSV.

  – Toyota-ledet ligger redan långt fram i sitt kvalitetsarbete, och för dem är viktigt att KBV arbetar med en coachande approach på den fortsatta kvalitetsresan. Vårt uppdrag är naturligtvis att kontrollera och följa upp service- eller skadeverkstadens samlade kvalitetsarbete, men vi ska inte agera som ”polis”, utan vara en rådgivande coach i förbättringsarbetet. Därför fäster vi stor vikt vid att etablera en konstruktiv dialog med verkstadspersonalen och att ha regelbundna avstämningsmöten med verkstadsledningen, förklarar Thomas Engström, vd för Kontrollerad Bilverkstad.

  Erbjudandet till Toyotas återförsäljare och auktoriserade verkstäder bygger på KBV:s ordinarie kvalitetskoncept för service- och skadeverkstäder med fem oanmälda stickprovskontroller per mekaniker och år.
  – Vi har tagit fram paketlösningar till verkstäderna som bygger på våra grundkoncept KBV, för serviceverkstäder, och KSV, för skadeverkstäder, men där vi även tagit hänsyn till specifika önskemål från Toyota, berättar Thomas Engström.

  Med anledning av införandet av branschinitiativen kvalitetsstandarderna Godkänd Bilverkstad respektive Kvalitetssäkrad Skadeverkstad, finns även erbjudanden kring årliga kontroller och egenkontroller.

  Toyota har även ett eget omfattande kvalitetssystem, Toyota Service Management, TSM, för både service- och skadeverkstäder. TSM ställer bland annat krav på att alla skadearbeten ska dokumenteras med en uppföljande egenkontroll.
  – Det här upplägget med KBV och KSV är bra, säger Johan Pettersson, som är teknisk chef på TSW, Toyota Sweden.
  – Vi får en bra systematik och dokumentation på alla skadejobb som görs och kan löpande följa kvalitetsutvecklingen, fortsätter Johan Pettersson.

  Ramavtalet gäller fr o m  2019-02-12.

  Bild, fr v: Thomas Engström, KBV, och Tomas Ulander, Toyota ÅFF.