Motorcentralen går över till KBV

  1024 782 Annika Wiel Hvannberg

  Pressinformation från Kontrollerad Bilverkstad, KBV:

  Motorcentralen i Eskilstuna har bytt leverantör av kvalitetskontroller. Från och med årsskiftet är det KBV, Kontrollerad Bilverkstad, som svarar för uppföljning av utfört verkstadsarbete hos den sörmländske Ford- och Mazda-återförsäljaren.
  – För oss, och därmed våra kunders förväntningar på oss, är det viktigt med att ha någon extern part som följer upp kvaliteten på utfört arbete, förklarar Lars Lundberg, verkstadschef på Motorcentralen.

  – Vi har kommit igång bra och har en bra personlig kontakt med KBV, vilket är viktigt, fortsätter Lars Lundberg.Han berättar att Motorcentralen sålt Ford sedan 70-talet och även Mazda sedan 10-talet år tillbaka. På verkstaden i Eskilstuna arbetar sju tekniker och antalet verkstadsuppdrag ligger kring 6000 per år.

  Det är KBV:s tekniske chef, Per Fredriksson, som är Motorcentralens kontaktperson. Han berättar gärna om en bra dialog kring kvalitetsarbete och ständiga förbättringar hos Motorcentralen. De är en fin förebild, enligt Per.
  – Externa kvalitetskontroller är ett bra sätt för att säkerställa att man kan infria konsumenternas, bilägarnas förväntningar, något som är viktigt när konkurrensen skärps inom servicemarknaden, inleder han.
  – Att sedan följa upp dem, utfallet av kontrollerna, internt är ett bra tillvägagångssätt i det ständiga arbetet med förbättringar, fortsätter Per.
  Han berättar att KBV arbetar med att utveckla sina tjänster mot verkstäder som vill förbättra sin verksamhet och konkurrenskraft. Idag omfattar produktpaletten, utöver kvalitetskontroller, verkstadscoachning, kundattitydundersökningar, efterkontroller och mystery shopping.
  – KBV är en komplett leverantör inom bilverkstadskvalitet, avslutar Per Fredriksson på KBV.

  På bilden: Per Fredriksson, KBV, och Lars Lundberg, Motorcentralen, Eskilstuna.

  För ytterligare information, kontakta Thomas Engström, vd KBV, 0703-19 38 10.

  Author

  Annika Wiel Hvannberg

  All stories by: Annika Wiel Hvannberg