Tack för alla besök och frågor i vår monter under Automässan!

  150 150 Annika Wiel Hvannberg
  • 0

  Vi vet att många av er deltagit i MRF:s seminarier kring Godkänd bilverkstad under Automässan, men här följer en liten uppdatering för er som inte varit med.

  Konsumentverket har förklarat att de ställer sig bakom den allra senaste utgåvan av det styrande dokumentet för Godkänd bilverkstad. Sedan tidigare har både MRF och SFVF ställt sig bakom utgåvan.

  Nästa steg är att dokumentet skickas till Swedac för deras godkännanden.

  Vidare har även vi tredjepartskontrollanter haft avstämningsmöten kring standarden, vilket innebär att vi förbereder ett införande av den under innevarande år. Dock är det upp till respektive branschorganisations stämmor, MRF:s respektiven SFVF:s, senare i vår att besluta om Godkänd bilverkstad ska vila på frivillighet eller vara ett obligatorium för medlemsföretagen.

  Först därefter kan vi påbörja vårt arbete i rollen som leverantör av tredjepartskontroller. Redan har vi förstärkt vår organisation med nyrekrytering av ett antal inspektörer och tillika verkstadscoacher.

  Author

  Annika Wiel Hvannberg

  All stories by: Annika Wiel Hvannberg