FÖRBÄTTRA DIN VERKSAMHET

Låt KBV kontrollera kvaliteten

  0
  anslutna verkstäder
  0
  kvalitetscoacher
  0
  färre backjobb
  0
  helt nöjda kunder

  KVALITETSUPPFÖLJNING FÖR VERKSTÄDER

  Vi gör en bedömning av fackmässighet och kundhantering, åtgärdsbehov och rutiner. Vi har en webbportal för uppföljning av resultat och förbättringsåtgärder med unikt verktyg för egen och jämförande statistik.

  VERKSTADSCOACH OCH KUNDATTITYDUNDERSÖKNING

  Vi arbetar med verksamhetsutveckling där vi gör genomgång, analys, handlingsplaner och utvärdering. KBV:s kundenkät läggs i alla kontrollerade bilar eller distribueras till alla verkstadens kunder.

  EFTERKONTROLLER

  Våra kvalitetscoacher gör en bedömning av fackmässighet och kundhantering.
  Opartisk kontroll kan beställas av verkstäder och försäkringsbolag.

  MYSTERY SHOPPING OCH ANPASSADE KONTROLLER

  Vi jobbar med mystery shopping, det vill säga anonyma tester av utfört arbete och kundhantering. Vi har även skräddarsydda kontrolltjänster med uppföljning av standards och anpassade kontroller av fordon och anläggning.

  RIKTLINJER SKADEVERKSTAD

  Riktlinjer för skadereparationer på fordon upp till 3,5 ton.

  Läs mer…

  NU KOMMER GODKÄND BILVERKSTAD

  Vi är ett godkänt kontrollföretag.

  Läs mer…

  Spana in vår film här till vänster för att få reda på mer om vår verksamhet på KBV!

  Det är enkelt att anlita KBV

  • Grundläggande förutsättningar och allmänna avtalsvillkor

   För att kunna bli kund till Kontrollerad Bilverkstad behöver verkstaden vara en reparations-, service- eller skadeverkstad. Företaget måste också uppfylla följande fem krav:

   • Ställa upp på stickprovskontroller av utförda service- och reparationsarbeten.
   • Följa Allmänna Reklamationsnämndens beslut.
   • Följa verkstadens reparationsvillkor.
   • Lämna utfästa garantier på utförda reparationsarbeten.
   • Lämna prisuppgifter till kunderna.

   Allmänna avtalsvillkor:

   1. Avtalen är 12 månader, med en årsavgift (rätt till varumärke, web-portal)
   2. Uppdragets omfattning definieras i samband med att en ny årsperiod startar.
   3. Uppdraget redovisas i KBV:s web-portal (Inside).
   4. Kontrolltjänsterna faktureras månadsvis i efterskott
   5. För uppsägning av avtal gäller att denna meddelas minst tre månader innan gällande avtalsperiods utgång
  • Stickprov

   Om verkstaden uppfyller villkoren ovan går det bra att skicka en intresseanmälan  via formuläret. Därefter återkommer vi med avtal för undertecknande. Innan firman får bli fullvärdig medlem gör Kontrollerad Bilverkstad under en kvalificeringsperiod ett antal stickprovskontroller på verkstaden. Antalet beror på hur många mekaniker och/eller plåtslagare verkstaden har.

  • Uppstart

   För att få en uppfattning om vad kontrollerna innebär görs en tydlig uppstart med genomgång av innehåll och omfattning av uppföljningen. Efter kvalificeringsperioden blir verkstaden godkänd och kan sätta upp den gröna punkten. Sedan görs årligen ett antal stickprovskontroller beroende på antalet mekaniker eller plåtslagare.

  • Kostnader

   Kostnaden för anslutning till Kontrollerad Bilverkstad varierar beroende på antalet anställda, men uppskattningsvis motsvarar avgiften och kontrollerna upp till cirka fem kronor per verkstadsjobb för en serviceverkstad. För en skadeverkstad rör det sig om cirka två kronor i timdebitering.