Verkstäder vill veta mer om Godkänd Bilverkstad

  1000 601 KBV
  • 0

  Många frågor och många värdefulla kontakter. KBV:s Henric Widén summerar KBV:s deltagande i SFVF:s och Motormagasinets Inspirationsdagar i Göteborg respektive Malmö. Efter sommaren står Stockholm på tur.

  – Frågorna avser med några få undantag kvalitetsstandarden Godkänd Bilverkstad, vad den är och hur man kommer igång. Vårt svar är då att det är inte så svårt om verkstaden från början har ordning och reda sin administration och sina processer. Är man dessutom märkesauktoriserad eller kedjeansluten så är stegen fram till årlig kontroll inte särskilt många, menar Henric som tillsammans med kollegerna Per Fredriksson och Thomas Engström representerat KBV under inspirationsdagarna.

  Henric berättar att KBV kan stötta verkstädernas kvalitetsarbete med stickprovskontroller, med uppföljande verkstadscoachning om så krävs samt, naturligtvis, med att genomföra årlig kontroll enligt broschyren för Godkänd Bilverkstad. Han rekommenderar även att använda ett kvalitetsledningssystem – det underlättar arbetet ytterligare.

  – Ett annat område där det ställts frågor, men som inte var så frekvent under vårt deltagande på inspirationsdagarna är kvalitetssäkrande riktlinjer för skadeverkstäder. Här har vi en färdig tjänst för skadeverkstadens kvalitetsarbete, Kontrollerad Skadeverkstad. Den vill jag rekommendera eftersom den är skräddarsydd för sitt syfte, berättar Henric Widén.

  Avslutningsvis säger Henric Widén att man från KBV:s sida gläds över branschens insikter om värdet i arbetet med ständiga förbättringar.

  Kontrollerad Bilverkstad kommer att finnas på plats 27 september när Inspirationsdagen arrangeras i Stockholm.

  Här kan du läsa mer om Godkänd Bilverkstad.

  Bild: Tomas Engström och Henric Widén ingår tillsammans med Per Fredriksson i KBV:s team under SFVF:s inspirationsdagar.