Branschen enig om riktlinjer/certifikat för bilverkstäder

  1024 575 Thomas Engström
  • 0

  Vid en pressträff den 14 september i Stockholm presenterade några av bilbranschens företrädare åtgärder för att stärka kvalitet och kundnöjdhet.

  Branschen representerades av (personer på bilden från vänster): Ulf Stefansson Konsumentverket, Joachim Due-Boje MRF, Thomas Engström KBV, Bo Ericsson SFVF

  Bara 15 procent fel, fördelade på sju procent tekniska fel och åtta procent administrativa fel. Det visar den allra senaste kvalitetsundersökningen från Kontrollerad Bilverkstad, KBV.

  – 83 procent av alla vidtalade bilverkstadskunder är dessutom nöjda eller mycket nöjda med sitt senaste bilverkstadsbesök, säger Thomas Engström, vd för KBV.

  Trots att resultaten är de bästa någonsin för KBV-anslutna bilverkstäder, berättar Thomas Engström att branschen har tagit åt sig den kritik som konsumentminister Per Bolund framförde i fjol i anslutning till ett TV-reportage kring bristande bilverkstadskvalitet.

  – Det råder stor samsyn inom hela branschen att kvalitetsarbetet är den allra viktigaste frågan.

  – De båda bilverkstadsorganisationer som finns är också överens om att någon form av kvalitetssäkrande certifikat, körkort, för bilverkstäder ska införas på sikt, berättar Thomas Engström.

  I dagsläget ligger ett förslag till kvalitetssäkrande riktlinjer för bilverkstäder framme. Det är Motorbranschens Riksförbund, MRF, och Sveriges Fordonsverkstäders Förening, SFVF, som arbetat fram det tillsammans och med avstämningar mot KBV och Konsumentverket.

  – Certifikatet ska säkerställa fackmässiga reparationer. Att kundhanteringen sker enligt branschens reparationsvillkor samt att det ställs krav på revision vartannat år och löpande, uppföljande, kvalitetskontroller från en tredje part som KBV, berättar Thomas Engström.

  Branschen har inte bara dialog med Konsumentverket utan även konsument- och finansmarknadsminister Per Bolunds stab. Ett avstämningsmöte är planerat under hösten.

  – Vi håller vad vi lovat under vårt ministersamtal i december, avslutar Thomas Engström.

  Kontrollerad Bilverkstad grundades 1995 på initiativ av MRF och Konsumentverket. I dag är ca 700 verkstäder frivilligt anslutna till KBV och varje år genomförs 10 000 oanmälda stickprovskontroller på reparerade bilar av 45 kvalitetsinspektörer.

  Author

  Thomas Engström

  All stories by: Thomas Engström

  Leave a Reply