KBV välkomnar motorbranschens beslut om kvalitetsstandard

  768 613 Thomas Engström
  • 0

  Motorbranschen har enat sig om en enhetlig standard med krav på externa kvalitetskontroller av bilverkstäder anslutna till branschorganisationerna MRF och SFVF.

  Detta är en konsekvens av branschöverenskommelsen Godkänd bilverkstad som presenterades för konsument- och finansmarknadsminister Per Bolund på fredagen.

  – Vi välkomnar branschens beslut som gynnar de redan seriöst arbetande verkstäderna ytterligare, säger Thomas Engström, vd för kvalitetskontrollorganisationen Kontrollerad Bilverkstad, KBV som utfört kvalitetskontroller på frivilligt anslutna verkstäder sedan 1995.

  Han spår att flertalet av landets knappt 4000 bilverkstäder kommer att skriva under medlemsvillkoret från MRF, Motorbranschens Riksförbund, och SFVF, Sveriges Fordonsverkstäders Förening eller på egen hand se till att de uppfyller kraven i dokumentet för Godkänd bilverkstad.

  – Den blir ett bransch- och kundkrav, menar Thomas Engström.

  Godkänd bilverkstad är en kravspecifikation på kvalitets- och verksamhetssäkrande riktlinjer för verkstäder som arbetar med person- och lätta transportbilar upp till 3,5 ton. Den är branschens svar på konsumentministerns tidigare hot om myndighetsingripande eller lagstiftning efter TV4-programmet Kalla faktas avslöjande reportage om bristande verkstadskvalitet och dåliga kundbemötande hösten 2014.

  Det är bilhandels- och bilverkstadsorganisationen MRF, som initierat arbetet med det kvalitetssäkrande dokumentet Godkänd bilverkstad. Arbetet har sedan skett i samarbete med bilverkstadsorganisationen SFVF och i samråd med KBV. Motormännen och Konsumentverket har varit remissinstanser samt förklarat att de sluter upp bakom Godkänd bilverkstad, som därmed blir en branschöverenskommelse.

  – Statistiken och våra erfarenheter är att verkstäder som valt att ha en tredje part, som KBV, för att utföra oanmälda kvalitetskontroller har färre tekniska och administrativa fel samt har kunder som är nöjda eller mycket nöjda med deras arbete, berättar Thomas Engström.

  Han berättar även att ett fungerande kvalitetsarbete också innebär bättre lönsamhet för verkstaden i och med färre ”backjobb” och nöjdare och därmed trognare kunder.

  – Förberedelsearbetet inom KBV inför lanseringen av Godkänd bilverkstad är i full gång, avslutar Thomas Engström, vd för Kontrollerad Bilverkstad.

  För ytterligare information, kontakta Thomas Engström, vd KBV, 0703-19 38 10 eller thomas@kbv.nu

  Author

  Thomas Engström

  All stories by: Thomas Engström

  Leave a Reply